Jag och min älskade mikrofon

Foto: Felicia Thisell